தயாரிப்புகள்

டிரிப்டேப்

பி.வி.சி பந்து வால்வு

நீர்ப்பாசன வால்வு

வடிகட்டி

டிரிப்பர்ஸ் மற்றும் ஸ்ப்ரிங்க்லர்

மினி வால்வு மற்றும் பொருத்துதல்கள்

கிளாம்ப் சாடில்

ஹைட்ராலிக் கட்டுப்பாட்டு வால்வு

அரி வால்வு

உர ஊசி வென்டூரி

பி.வி.சி லேஃப்ளாட் குழாய் மற்றும் பொருத்துதல்கள்

கருவிகள் மற்றும் பிற